deneme

FieldTech
is a mapping and architecture
company that offers solutions for the
cultural heritage industry.

deneme2
Magic click
for
documenting
cultural heritage
stone plan
FieldTech
is a leading company
in the development of technology
for documenting cultural heritage sites
deneme4
Enjoy
real-time data processing
with Ergo-Field
deneme5
Cutting-edge,
award-winning
technology
deneme6
Improve efficiency
by up to 70%
save time, money, and labor
previous arrow
next arrow

PRODUCTS

TESTIMONIALS


REFERENCES

SOLUTION PARTNERS

TRAINING

Arkeolojik Alanlarda Belgeleme Teknikleri

Arkeolojik Alanlarda Belgeleme Teknikleri

Arkeolojik alanlarda hala geleneksel sistemler ile oldukça yavaş ve hata payı yüksek belgeleme sistemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Bizler bu alanda uzmanlaşarak ve yeni sistemler geliştirerek, belgeleme sürecini zaman, maliyet ve işgücü bakımından optimize etmeye çalışıyoruz. Hem geleneksel yöntemleri hem teknoloji trendlerini hem de kendi geliştirdiğimiz sistemleri sizlerle karşılaştırmalı şekilde paylaşarak, sahadaki projelerin artırılması ve çeşitlendirilmesini, işgücü sayısı ve niteliğini artırmayı, proje çıktılarının güvenilir hale getirilmesini, arkeoloji alanına bilimsel katkıyı artırmayı hedefliyoruz.

Udemy

FIND YOUR SOLUTION!

en_USEN