Dinamik ortofoto segmentasyonu

Yapay zeka teknolojisi ile ortofoto haritaların otomatik nesne ve kusur bölütlemesi için Archaeomapanalyse adı verilen dinamik ortofoto bölütleme modülü geliştirilmiştir. Yazılım, insan hatalarını önlemeyi, dokümantasyon ve kentsel analiz süreçlerini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlamaktadır. Her sınıf için 90%'nin üzerinde doğruluk görülmektedir. İnsan eli ile grafik programlarda yapılan segmentasyonlardan daha hızlı sonuç elde edilebilmektedir.

Derin öğrenme modelinin yapısı, arkeolojik alanlar için özel olarak belirlenen sınıflar dahilinde geliştirilmiş olsa da, diğer sektörlere de uyarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Her sınıf için 90%'nin üzerinde doğruluk görülmektedir. İnşaat, madencilik, şehircilik harita analizleri için yapılan testlerde mevcut yazılım tüm sınıflarda 'ın üzerinde doğruluk sağlamaktadır, doğruluğun artırılması için yeni sınıfların oluşturulması ve veri tabanının geliştirilerek eğitilmesi gerekmektedir.

tr_TRTR