Arkeolojik Alanlarda Belgeleme Teknikleri 1

Arkeolojik alanlarda haritalama ve mimari belgeleme tekniklerine kavramsal, açıklamalı ve uygulamalı başlangıç eğitimi:

Arkeolojik alanlarda hala geleneksel sistemler ile oldukça yavaş ve hata payı yüksek belgeleme sistemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Bizler bu alanda uzmanlaşarak ve yeni sistemler geliştirerek, belgeleme sürecini zaman, maliyet ve işgücü bakımından optimize etmeye çalışıyoruz. Hem geleneksel yöntemleri hem teknoloji trendlerini hem de kendi geliştirdiğimiz sistemleri sizlerle karşılaştırmalı şekilde paylaşarak, sahadaki projelerin artırılması ve çeşitlendirilmesini, işgücü sayısı ve niteliğini artırmayı, proje çıktılarının güvenilir hale getirilmesini, arkeoloji alanına bilimsel katkıyı artırmayı hedefliyoruz.

 

Bu eğitimi, arkeoloji alanına ilgi duyan, arkeolojik alanlardaki haritalama ve mimari belgeleme sürecine dahil olmak isteyebilecek veya bu konuda bilgi edinmek isteyen kişiler için hazırladık.

 

Dolayısıyla dinleyici kitlemizin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, harita mühendisliği gibi farklı alanlardan olabileceğini düşünerek, en temel seviyeden başlayarak konuları olabildiğince derinleştirmeye çalıştık. Eğitmenlerimiz Yüksek Mimar Selin Küçük, Harita Mühendisi Ali Şahin ve Uzman Sanat Tarihçisi Caner Büktel’in teorik ve uygulama deneyimini bu eğitime yansıtarak, eğitimi alan her bireyin arkeolojik alanlarda haritalama ve mimari belgeleme alanındaki süreçlere hâkim olmasını ve uygulama yapabilir düzeye erişmesini hedefliyoruz. Ekip olarak şu ana kadar Amos, Mokissos, Horoztepe, Doliche gibi farklı arkeolojik alanlarda haritalama ve mimari belgeleme faaliyetlerinde bulunduk. Eğitim içeriğinde kullandığımız görsellerin büyük kısmını da kendi çalışmalarımızdan derledik.

 

Beş teorik eğitimden oluşan, ‘Belgeliyorum: Arkeolojik Alanlarda Belgeleme Teknikleri-1’ başlıklı bu eğitimin ilk haftasında arkeolojik alanların genel yapısı, arkeoloji bilimi ve diğer disiplinler ile ilişkisi üzerinde duracağız, arkeolojik alanlarda haritalama ve mimari belgeleme faaliyetlerinin genel çerçevesinden bahsedeceğiz. İlerleyen haftalarda sizlere havadan ve yersel belgeleme sistemlerini anlatacak ve örnekler üzerinden konuyu pekiştireceğiz.

 

Eğitimi tamamlayarak bu alanda kendisini daha fazla geliştirmek isteyen kişilere FieldTech Mühendislik bünyesinde staj imkanı sağlanacaktır. 

en_USEN